Παραδοσιακό σύστημα βιντεοεπιτήρησης για ένα χημικό πάρκο VS έξυπνο σύστημα αναγνώρισης και έγκαιρης προειδοποίησης με χρήση AI

Παραδοσιακό σύστημα βιντεοεπιτήρησης του χημικού πάρκου του εργοστασίου

Οι εργασιακές εργασίες σχεδιάζονται και οργανώνονται μόνο από άτομα και δεν υπάρχει γρήγορη ανατροφοδότηση για καθυστερημένες εργασίες

Έλλειψη παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και χειροκίνητη δέσμευση της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων

Η επιθεώρηση του εξοπλισμού εξαρτάται από τη χειροκίνητη εμπειρία και τα προβλήματα του εξοπλισμού δεν μπορούν να εντοπιστούν εγκαίρως

Δεν παρέχονται προειδοποιήσεις για βύθιση στο νερό, θερμοκρασία και υγρασία, καπνό, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κ.λπ.

Ανεπαρκής εκτέλεση των καθημερινών εργασιών διερεύνησης και επαλήθευσης κινδύνων ασφαλείας

Factory Chemical Park Conventional CCTV VS Intelligent AI Recognition CCTV Early Warning System

Ένα έξυπνο σύστημα αναγνώρισης, παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για ένα πάρκο χημικών εργοστασίων

Αντίληψη συσκευών IoT, χιλιάδες δεδομένα, ενεργή συγκέντρωση, βαθιά ανάλυση, ενεργή έγκαιρη προειδοποίηση

Ανάλυση δεδομένων μέσω ανάλυσης σε βάθος δεδομένων για να παρέχει τη βάση για τη λήψη αποφάσεων

Τυποποίηση των χειρωνακτικών λειτουργιών, διασφάλιση ελεγχόμενης ποιότητας των χειρωνακτικών λειτουργιών και μείωση λειτουργικών κινδύνων που προκαλούνται από ανθρώπινους παράγοντες.

Τυποποίηση της εργασίας, παράταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού και μείωση των ατυχημάτων συντήρησης.

Εργοστασιακό Chemical Park Συμβατικό CCTV VS Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης CCTV με έξυπνη αναγνώριση AI

Εργοστασιακό Chemical Park Συμβατικό CCTV VS Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης CCTV με έξυπνη αναγνώριση AI

Παραδοσιακό σύστημα βιντεοεπιτήρησης για ένα χημικό πάρκο VS έξυπνο σύστημα αναγνώρισης και έγκαιρης προειδοποίησης με χρήση AI Παραδοσιακό σύστημα βιντεοπαρακολούθησης του χημικού πάρκου του εργοστασίου Σχεδιάζονται και οργανώνονται εργασίες εργασίας...